ECONOMY BUILDING SERVICES
ΑΡΧΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
MAX HYGIENE CLEANING
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΥ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΜΟΝΩΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΕΞΙΑ
BUSINESS SERVICES
ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Διαχείριση και συντήρηση ακινήτων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η συνεργασία με μια σοβαρή εταιρεία διαχείρισης κτιρίων δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια 
ώριμη απόφαση των ιδιοκτητών που επιθυμούν τα ωφέλη μιας επαγγελματικής διαχείρισης.


Μια οργανωμένη και σοβαρή εταιρεία διαχείρισης μπορεί να εξασφαλίσει την εύρυθμη και οικονομική λειτουργία του κτιρίου καθώς και την αρμονική συμβίωση των ενοίκων χωρίς εντάσεις και παρεξηγήσεις

Ιδιαίτερα σήμερα, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη ενός εξωτερικού διαχειριστή από εταιρείες
διαχείρισης κτιρίων είναι μεγαλύτερη απο ποτέ. Με τα αποθεματικά των πολυκατοικιών να είναι περιορισμένα,
δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια "υπερβάσεων" στις δαπάνες ή χαλάρωσης στις εισπράξεις των κοινοχρήστων.
Οι συντηρήσεις και οι επισκευές και τα τεχνικά έργα απαιτούν τεχνογνωσία, εμπειρία και διαφανείς διαδικασίες, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα.
Οι εισπράξεις απαιτούν πλέον συστηματική και επαγγελματική αντιμετώπιση από έμπειρα στελέχη
ώστε να αποφεύγονται σοβαρα προβλήματα ρευστότητας. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ECONOMY BUILDING SERVICES


     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 1. Μηνιαία ενημέρωση των οικονομικών δεδομένων στα ειδοποιητήρια όλων των ενοίκων
 2. Κάθε δαπάνη συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό
 3. Κάθε παραστατικό αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων
 4. Κάθε μας κίνηση ελέγχεται από ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος έχει οριστεί από την Συνέλευση των συνιδιοκτητών ώς διαχειριστικός εκπρόσωπος.
 5. Κάθε έκτακτη δαπάνη έχει την έγκριση του διαχειριστικού εκπροσώπου ή της Γενικής συνέλευσης
 6. Η παραλαβή του αποθεματικού γίνεται εγγράφως
 7. Άμεση επιστροφή του  αποθεματικού με απόφαση Γενικής συνέλευσης
 8. Δεν χρειαζόμαστε όλο το αποθεματικό για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας 
 9. Άμεση εξοφληση κοινόχρηστων λογαριασμών και συνεργείων συντήρησης
 10. Χρήση τραπεζικού λογαριασμού για την είσπραξεις και τις πληρωμές κοινοχρήστων λογαριασμών και δαπανών
 11. Πιστοποιημένοι εισπράκτορες με λευκό ποινικό μητρώο και ειδική ταυτότητα αναγνώρισης
 12. Γραπτή ενημέρωση της ημερομηνίας και ώρας είσπραξης μόνο στα ειδοποιητήρια και όχι στον συγκεντρωτικό πίνακα (όχι σε κοινή θέα επισκεπτών)
 13. Νομική διεκδίκηση οφειλών μόνο με έγκριση από την Γενική συνέλευση
 14. Παραλαβή πετρελαίου στη σωστή ποσότητα με πρόσκληση και παρουσία του διαχειριστικού εκπροσώπου ή ενοίκου την μέρα και ώρα που επιθυμείτε
 15. Διαφάνεια στην αποκατάσταση βλαβών και στα τεχικά έργα

     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ" ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 1. Χαμηλό κόστος υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πολυκατοικίας ( ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ )
  ή του διαχειριστή (ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ). 

 2. Απόσβεση μεγάλου μέρους του κόστους των υπηρεσιών διαχείρισης με πρακτικές εξοικονόμησης και προληπτικούς ελέγχους

 3. Αποτελεσματικό σύστημα εισπράξεων με έμπειρους συμβούλους και τεχνικά μέσα
 4. Επισκέψεις εισπράκτορα "πόρτα-πόρτα", αναγκαίο σήμερα, για υψηλές αποδόσεις στις εισπράξεις
 5. Προγραμματισμός περιοδικών και έκτακτων εργασιών, για την αποφυγή "φουσκωμένων" κοινοχρήστων που οδηγούν τους ενοίκους σε καθυστερήσεις και αναβολές πληρωμών
 6. Ενημέρωση των ενοίκων για επερχόμενες περιοδικές ή έκτακτες δαπάνες που αυξάνουν τα κοινόχρηστα του επόμενου μήνα, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τον οικογενειακό τους προυπολογισμό.
 7. Άμεση ενημέρωση των ιδιοκτητών μισθωμένων ακινήτων για οικονομικές εκκρεμότητες των μισθωτών τους
 8. Ελαχιστοποιήση του κόστους επισκευών/εργασιών και αποζημιώσεων, με τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, και έμπειρους επόπτες που διαθέτουν την τεχνογνωσία εύρεσης οικονομικών λύσεων και καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών που θα δώσουν συγκρίσιμες οικονομικές προσφορές
 9. Ανοιχτή πρόσκληση για λήψη οικονομικών προσφορών σε τεχνικά έργα με γραπτή ανακοίνωση
 10. Τακτικός έλεγχος της στάθμης της δεξαμενής πετρελαίου , ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος έρευνας αγοράς, για  έγκαιρη παραλαβή πετρελαίου στις καλύτερες τιμές της αγοράς
 11. Ειδικός έλεγχος στην συντήρηση καυστήρα, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση του (χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου) και η αποφυγή ξαφνικών βλαβών υψηλού κόστους  κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου